027-Moderne snijbloementuin te Stasegem

De kwalitatieve architectuur van de woning wordt op verschillende manieren geaccentueerd. Voortvloeiend uit een duidelijke inhoud streefde ik naar goede verhoudingen, dimensionering, modulering, evenwicht en compositie. Een artistiek en authentiek concept vormt bij deze tuin het resultaat. De kleuren en vormgeving worden versterkt door middel van de verschillende planten. Onder andere zijn de zichtassen vanuit de woning naar de tuin en omgekeerd zichtbaar door een dynamiek in hoge en lage beplanting. Verder is de plantenkeuze in deze tuin sterk afgestemd op de seizoenen. Ieder seizoen wordt afwisselend gemarkeerd door de diverse plant eigenschappen. Op deze manier creëerde ik een tuinbeeld waarbij beleving een belangrijk deelaspect is geworden van de ‘Genius Loci’. (Geest van de plek)

Deze aspecten kunnen niet van elkaar losgekoppeld worden, het ene aspect bepaalt mee het andere. 


© 2020 Sébastien Decock | Landschaps- en tuinarchitect

Sint-Eloois-Winkelsestraat 89

8800 Oekene - Roeselare

0498 48 36 22

info@sebastiendecock.com

verkoopsvoorwaarden

privacy policy